Fotogalerie
Akce
Historie
K táboru
Odkazy
Přihláška
Kontakt
Hlavní stránka
O táboře
Pořádáme letní dětské tábory pro děti od 8 – 15 let již od roku 1995. Za dobu naší existence jsme uspořádali více než 20 turnusů letních táborů.

Naší specialitou je pořádání táborů v menším kolektivu cca 30 dětí v jednom běhu.

Menší kolektiv dětí vytváří na táboře příjemnou atmosféru, ke které přispívá i skutečnost, že se děti i vedoucí navzájem znají a oslovují se jmény. Děti se zde učí samostatnosti a umění se o sebe postarat. Ústřední tématickou myšlenkou, která spojuje většinu činností, které v táboře probíhají, tvoří celotáborová hra.

O děti se starají zkušení táboroví vedoucí a po celou dobu je také přítomen zdravotník. V případech vyžadujících odborné ošetření se obracíme na praktickou dětskou lékařku
v Nové Bystřici.

Každý den začíná ráno budíčkem, rozcvičkou, osobní hygienou, snídaní a  pokračuje dopoledním programem (služba v kuchyni, příprava dřeva na oheň, koupání hry), obědem, poledním klidem, odpoledním programem (hry, soutěže, koupání....), večeří, osobním volnem, večerním programem (táborák ...), osobní hygienou, večerkou a hlídkami.

Pro provoz kuchyně je nutno udělat zásobu dřeva, aby se mohlo uvařit nebo si posedět u večerního táboráku. Denně má službu v kuchyni jedna družina, která zajišťuje nákup potřebných potravin, přípravu a vaření oběda, večeře a snídaně. Vaří se jednoduchá i složitější jídla podle připraveného jídelníčku pod dozorem vedoucího.

Pěkné koupání je v blízkém rybníku OSIKA. Celodenní výlet je orientován na krásu okolní krajiny nebo zvláštní kulturní akci pořádanou v okolí.
Po skončení tábora se musí louka uklidit do původního stavu.

Naši vedoucí
Na následujících řádcích se Vám představí Ti, kteří nejčastěji s námi spolupracují… Ale nebojte se, nebude to dlouho trvat a dojde na všechny…
Slávka Šoulová
Tom Hladík
Andrea Budovičová
Míla Vorel
Pepa Kvítek
David Dvořák

Malenice nad Volyňkou
Rozkládají se v údolí, kterým protéká říčka Volyňka na Šumavě, mezi Strakonicemi a Vimperkem. V roce 1629 byly povýšeny na městečko. V současné době je zde pošta, škola, obecní úřad, kulturní dům, dva obchody, dvě hospody, kostel, hřbitov, železniční stanice.... Mezi zajímavosti městečka patří - starý hamr, dům režiséra Z. Podskalského (který zde vyrůstal), a v blízkosti kostela je pochován stavitel ND arch. Josef Zítek.

Ranč "M"
V malebném prostředí šumavských hvozdů se kousek nad městečkem nachází ranč, kde se chovají koně a další zvířata. Majitel, rančer, pečuje o zvířata s partou honáků. Stará se o chod celého hospodářství. Koně se prohánějí v ohradách na přilehlých pastvinách. Je možné se zde projet na koni, ale i v kočáře.
Na jízdárně zkouší začátečníci i pokročilí ovládání koně za dohledu zkušeného jezdce. Pod jeho vedením pak koně s jezdci jezdí na vyjížďky do volné přírody. Na jízdárně trénují i kovbojové na westernové závody.

Fotogalerie Akce Historie K táboru Odkazy Přihláška Kontakt Hlavní stránka

Last modification 12.5.2003
© 2003 Budka